calendar

- ฤดูฝนเดือนกันยา -
Cabin Crew Shopping Fair 4th @CWT
ไดอารี่เตือนระวังพวกคนชั่วขายดอกไม้ที่ศาลหลักเมือง กทม.
เช้าตรู่วันเสาร์สิ้นเดือนพิเศษของแม่ สิงหาคม 2554
นอนเฝ้าพ่อที่ รพ.พญาไท2 20-22 ส.ค. 2011
เชิญชวนไปทำบุญโดยการบริจาคเลือด ณ สภากาชาดไทย
คิดถึงแกจังไอ้แห้ง + มาร่วมทำบุญกันนะครับ
วันดีๆ กับคลิบวีดีโอซึ้งๆ Surprise homecomings caught
ดูแผนที่โลกแบบ Lite กันดีกว่า
Hearing The Sunshine - By Tourism Authority of Thailand
ทำ Passport ทีปิ่นเกล้า
น้องถูกหวย ~1
X-Men First Class
คนอินเดีย~* 1
เริ่มเช้าวันใหม่ กับอารมณ์มึนๆ
จากว่ายฟรีสไตล์ได้พอใช้ เป็นว่ายได้ดี แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ว่าย งงมะ!
แนะนำการเตรียมตัวว่ายน้ำระหว่างรอผลสจ๊วตการบินไทยปี 2554 ครับ
ขั้นตอนสัมภาษณ์กลุ่มและเดี่ยวลูกเรือการบินไทย 2554 ครับ
พรุ่งนี้แล้วสินะ กับการสัมภาษณ์ลูกเรือ TG 2554
What are your strengths and weaknessess? ข้อดีและข้อเสียของคุณคือ?
ไกด์ไลน์สัมภาษณ์ลูกเรือการบินไทย ประจำปี 2554 ครับ
ผลสอบข้อเขียนลูกเรือ TG ประจำปี 2011 ทั้งชายและหญิงครับ
ประสบการณ์สอบGeneral Knowledge และ Aptitude Test ของ TG ปี 2011 ครับ
แนวข้อสอบ Aptitude Test และ Personality Test เพื่อTG Crew วันที่ 15 พ.ค. นี้ครับ!!
สัมภาษณ์TG 2554 วันแรกคร้าบ
การเตรียมเอกสารสัมภาษณ์TG cabin crew 2554 ครับ
ไปสอบโทอิค (TOEIC) ครั้งแรกในชีวิตครับ !! ^^
Pinkdazzle
iammaai
P_mean
P_Jim
P_O+ Joey
Tar
N_Darling
N_Nam
สอบ TOEIC ครั้งแรก
บริจาคเลือดครั้งแรก
Aunt_Jeab
บริจาคเลือดครั้งที่2What are your strengths and weaknessess? ข้อดีและข้อเสียของคุณคือ?
Hi there ! today I would like to guide you guys about how to pick up the strengths and weaknesses point  :)

If the referees ask you , how could u control your consciousness and suddenly think about the best answer which is going to be pleased to them without any preparation before.

so you must read this topic carefully !! hope it helps...let's prepare them today before it's too late like you have only 1 day before the interview !

First of all you should pick some of these example that are very suitable to you :

Able to commit / Responsible สามารถทำตามที่รับปากไว้
Able to delegate responsibilities to others สามารถกระจายความรับผิดชอบได้
Able to set priority รู้ความสำคัญก่อนหลัง
Action oriented เป็นนักปฏิบัติ
Adventurous / Risk taker กล้าได้กล้าเสีย
Aggressive / Forceful เด็ดเดี่ยวในการทำงาน
Ambitious / Achievement oriented ทะเยอทะยานที่จะประสบความสำเร็จ
Analytical นักวิเคราะห์
Articulate / Communicative ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
Artistic เป็นศิลปิน

Calm / Unpanicky / Placid สุขุมเยือกเย็น
Careful / Reserved รอบคอบ
Common sense user ใช้สามัญสำนึกในการทำงานได้ดี
Competitive ชอบการแข่งขัน
Compromising / Tolerant รู้จักประนีประนอม
Conservative เป็นนักอนุรักษ์นิยม
Considerate / Sympathetic มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
Consistent เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย
Contemporary ทันยุคสมัย
Cooperative ให้ความร่วมมือในการทำงาน
Courageous (to try) กล้าที่จะลองผิดลองถูก

Decisive กล้าตัดสินใจ
Deferential / Respect other people มีความเคารพผู้อื่น
Detail and Accuracy oriented ตรวจสอบความถูกต้องในทุกรายละเอียด
Determined / Devoted มุ่งมั่นและอุทิศ
Diplomatic ใช้วิธีการทางการทูต
Disciplined มีวินัย

Energetic/Untiring ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
Enjoy taking challenge ชอบความท้าทาย
Enjoy working under pressure ชอบทำงานภายใต้ความกดดัน
Enthusiastic / Self-motivated กระตือรือร้น
Ethics มีศีลธรรม
Expert in my job field เชี่ยวชาญในสายงานของตน

Fairness ไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบ
Fast learner เรียนรู้เร็ว
Flexible / Adaptable มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง
Frank / Open ตรงไปตรงมา
Friendly มีอัธยาศัยดี

Get things done มุ่งทำงานให้เสร็จตามเป้าหมาย
Good at directing projects เก่งในการดำเนินโครงการต่างๆ
Good at coordinate and following up assignment เก่งในการประสานงานและติดตามงาน
Good at heart จิตใจดี
Good at identifying the issues เก่งในการจับประเด็นปัญหา
Good at time management เก่งในการบริหารเวลา
Good consultant เป็นที่ปรึกษาที่ดี
Good interpersonal skill มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
Good judgement มีวิจารณญาณที่ดี
Good leadership skill มีความเป็นผู้นำ
Good listener เป็นผู้ฟังที่ดี
Good looking หน้าตาดี
Good presentation skill มีความสามารถในการนำเสนอ
Good sense of color มีทักษะเรื่องสี
Good sense of humor มีอารมณ์ขัน

Hard working / Diligent ขยัน
Having connection / Networking มีเครือข่ายในการทำงาน/รู้จักคนมาก
Helpful / Concerned ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
Highly self-improvement มีพัฒนาการในตนเองสูง
Honest/Integrity ซื่อสัตย์สุจริต
Humble อ่อนน้อม

Independent เป็นตัวของตัวเอง
Influential / Motivator มีอิทธิพลต่อผู้อื่น
Initiative / Creative มีความคิดสร้างสรรค์
Innovator / Pioneer เป็นนักบุกเบิก
Investigative ชอบไต่สวนหาสาเหตุของปัญหา

Knowledgeable รอบรู้

Love to explore(Knowledge) ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ
Loyal จงรักภักดี

Make everything possible สามารถสร้างสรรค์ทุกอย่างได้

Negotiator เป็นนักเจรจาต่อรอง
Never give up ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจ

Open to suggestions รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
Organized / Systematic ทำงานเป็นระบบ

Patient อดทน
Perfectionist ทำงานดีอย่างไม่มีที่ติ
Pleasant personality บุคลิกดี
Positive thinker / Optimistic มองโลกในแง่ดี
Professional and well mannered เป็นมืออาชีพ
Principled thinker คิดอย่างมีหลักการ

Rational and unemotional เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์
Result-oriented เน้นผลของงาน
Role conscious รู้จักบทบาทหน้าที่
Routine performer ไม่รู้สึกจำเจกับงานประจำ

Searching for excellence หวังผลเลิศ
Sense of survival เอาตัวรอดได้
Service-minded รักการบริการ
Skillful at applying knowledge นำความรู้มาปรับใช้ได้ดี
Skillful at evaluation เก่งในการประเมินผล
Skillful at planning เก่งในการวางแผน
Skillful at implementing plans เก่งในการนำแผนมาปฏิบัติ
Skillful at managing people เก่งในการบริหารคน
Skillful at mathematics เก่งในการคำนวณ
Skillful at supervising and controlling เก่งในการควบคุมดูแล
Sociable / Extroverted ชอบเข้าสังคม
Sophisticated/Intelligent ฉลาดอย่างทันสมัย
Strategic thinker เป็นนักคิดในเชิงกลยุทธ์

Team builder เก่งในการสร้างทีม
Time conscious / Punctual ตรงต่อเวลา
Troubleshooter / Resourceful รับมือได้กับทุกปัญหา
Trustworthy / Reliable เชื่อถือได้

Visionary มีวิสัยทัศน์

Winner Attitude มุ่งสร้างชัยชนะ
so .. have you got some?

now, I don't have to focus on the strengths because everyone knows how to pick but.... almost everyone doesn't know how to pick the weaknesses, do you?

then if you tell them your weaknesses without any circumspectly that it's a trap because they just want to play trick on you ... you have to tell them your weaknesses in the other way it can be convert to the strengths.

For example..

- You tell them that you are positive thinker , everyone is the good person they don't do this , they don't do that , why you don't believe in him/her  .. one day you might lose something worthy or someone lose something that causes of your innocence.


ahh , it's really hard to pick the strengths and convert to the weaknesses so today just one example and I hope it helps you guys  :)

if you have any example wanna show me please recommend in the comment box down here.

It would help everyone , thank you !!What are your strengths and weaknessess ข้อดีและข้อเสียของคุณคือ

What are your strengths and weaknessess ข้อดีและข้อเสียของคุณคือ

     Share

<< ไกด์ไลน์สัมภาษณ์ลูกเรือการบินไทย ประจำปี 2554 ครับพรุ่งนี้แล้วสินะ กับการสัมภาษณ์ลูกเรือ TG 2554 >>

Posted on Mon 5 May 2014 16:17
 

Comments

ขออภัยสำหรับการแปลที่ไม่ดีของเรื่องราวของฉัน ฉันเพียงแค่เรียนรู้ภาษาไทย ข้าพเจ้าได้รวบรวมในหน้านี้คือการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Nuru Gel ผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์!

คนมักจะพูดคุยเกี่ยวกับความกล้าหาญเป็นแนวคิดนามธรรม แต่มันไม่เป็นเช่นนั้น หลังจากที่ทุกคนมีศักดิ์ศรีของผู้ชายคนหนึ่งก็อาจจะเป็นพาหะในใจและอวัยวะเพศของมนุษย์ และทั้งหมดของมันแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสรีรวิทยาของอวัยวะเพศชายสามารถ: ใหญ่ยาวขนาดเล็กบางหรือกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แข็งแกร่งทำให้ต้องกังวลขนาดของอวัยวะเพศชาย แต่มันก็เป็นปัญหาใหญ่นี้หรือไม่? หลังจากที่ทุกคนปฏิบัติจริงของเธอ! นูรุเจลครีมจริงรูปภาพวันนี้ตลาดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อครีมสำหรับขยายขนาดอวัยวะเพศจริงๆเป็นสมาชิก แต่ไม่ได้ยอดเยี่ยม! ครีม NuruX จะไม่เพียง แต่เพิ่มความยาวของมัน แต่ยังเพิ่มความกว้าง แล้วเป็นจำนวนมากของคนได้ชื่นชมการทำงานของการเตรียมความพร้อมอยู่ในสนามเพื่อให้ได้รับรู้และคุณกับเขา มากกว่าหนึ่งล้านคนได้พยายามที่จะคิดผลของครีมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ชายและความยินดีโดยข่าวนี้ ตอนนี้อวัยวะเพศชายขนาดเล็ก ไม่ได้เป็นสาเหตุของภาวะซึมเศร้าและจิตใจปัญหาในความสัมพันธ์ทางเพศ NuruX ให้ผลในเชิงบวกได้แล้วในสัปดาห์ในการใช้งาน และก็ไม่ได้มีการประชุมที่น่าอึดอัดใจกับแพทย์ เช่นเดียวกับเวทมนตร์

การพัฒนาครีมจัดขึ้นร่วมกับแพทย์และให้ผลที่ดีเยี่ยมซึ่งผลิตโดยคนโดยไม่ต้องรบกวนจากภายนอก ความสามารถในการที่จะเพียงแค่อยู่ที่บ้านจะมีนัยสำคัญเพิ่มอวัยวะเพศชายเป็นธรรมชาติและปลอดภัยเช่นแปรงฟันของคุณ ประสิทธิผลสามารถตัดสินโดยการแสดงความคิดเห็นของลูกค้าขอบคุณ


<a href=http://nuru-gel.xyz/>อวัยวะเพศชายขยายครีม</a>
Michaleabice   
Thu 2 Feb 2017 5:53 [4]
 

ขอบคุณมากๆครับ โพสต์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ copywriter ที่กำลังกดดันในการทำ resume อย่างผมมากๆ แถมยังทำให้ได้เข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนในตัวเองขึ้นมากๆ
toneyo   
Mon 20 Jun 2016 1:32 [3]
 

many thanks, in deed.
eiuw   
Wed 20 Aug 2014 16:08 [2]

ขอบคุณมากๆนะคะ ได้ประโยชน์ที่สุดเลย ^_^
Bua   
Thu 6 Jun 2013 4:17 [1]
 

 
 
Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh